vi kan sosiale medier

Vi har mange års samlet erfaring med å bygge opp kontoer på sosiale medier. Uansett hvilken bransje dere opererer i vil vi kunne gi garantere for vekst. 

Vi starter med å bygge opp kontoer på relevante platformer og utformer dem slik at de blir interessante for kunden og gir et inntrykk av profesjonalitet.

Vi planlegger så sammen med kunden minimum 4 uker fram i tid for å skape en sammenheng i innholdet og et sammenhengende design.

Alt vi publiserer er utformet for å få oppmerksomhet fra kunden. Vi bruker ulike metoder for å nå så mange potensielle kunder som mulig med innleggene vi publiserer.

Vi gjør research på når kundene deres er mest aktiv på sosiale medier og publiserer på de tidene for å få mest mulig trafikk på alt vi publiserer.